Månedligt arkiv: april Å

Generalforsamling

FK Fitness 04/04/2018

Generalforsamling i FK Fitness Der indkaldes herved til den 1. generalforsamling som afholdes mandag d. 23. april 2018 kl. 19.00 i FK73`s klubhus. Dagsorden iflg. vedtægterne med bl.a. valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Christian Tribler, Janni Hansen og Pernille Lyngaa som alle er villig til genvalg. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer med baggrund i ønske fra Silkeborg Kommune. Det… Generalforsamling

Læs mere Generalforsamling