Udmeldelse
Du kan når din bindingsperiode er afsluttet altid melde dig ud.
Dog skal opsigelse skal ske med minimum én måneders varsel til d. 1.
Udmelding sker pr. mail: info@fkfitness.dk.
Det er også muligt at henvende sig til en instruktør i den bemandede åbningstid.

Tilbagebetaling af nøgledepositum
Når nøglebrikken er afleveret vil depositumet blive overført
til den, ved udmeldelsen, oplyste konto.

Sæt dit medlemsskab på pause
Du kan nu sætte dit medlemsskab på pause (minimum 2. mdr.).
Send en mail til info@fkfitness.dk med info om start og slut dato af pause perioden.
Der skal minimum være 3 måneder mellem pauseperioder.
Pausen skal varsles med 1 mdr. til den første.