Site Loader
Kragelund, Danmark

Generalforsamling i FK Fitness

Der indkaldes herved til den 1. generalforsamling som afholdes

mandag d. 23. april 2018 kl. 19.00 i FK73`s klubhus.

Dagsorden iflg. vedtægterne med bl.a. valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Christian Tribler, Janni Hansen og Pernille Lyngaa som alle er villig til genvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer med baggrund i ønske fra Silkeborg Kommune. Det drejer sig om mindre tilretninger af vedtægterne.

Bestyrelsen ser frem til at mødes med vore mange nye medlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for FK Fitness