Formand
Gitte Lyngaa
T: 21 22 20 52
E: gittelyngaa@gmail.com

Næstformand
Janni Hansen
T: 41 56 85 27
E: janni.foldager@gmail.com

Sekretær
Pernille Lyngaa
T: 60 24 71 91
E: pernillelyngaa@hotmail.com

Kasserer
Bent Søndergaard
T: 40 17 27 61
E: elseogbent@mail.dk

Medlem
Søren Brix Vindum
T: 60 22 10 32
E: soerenvindum01@gmail.com

Revisor
Jan M. Christensen

Revisor suppleant
Jørn F. Hansen

Suppleant
Hanne Faarup

Suppleant
Lis Lysdahl