Formand
Gitte Lyngaa
T: 21 22 20 52
E: info@fkfitness.dk

Næstformand
Janni Hansen
T: 41 56 85 27

Sekretær
Pernille Lyngaa
T: 60 24 71 91

Kasserer
Bent Søndergaard
T: 40 17 27 61

Medlem
Søren Brix Vindum
T: 60 22 10 32

Revisor
Jan M. Christensen

Revisor suppleant
Jørn F. Hansen

Suppleant
Hanne Faarup

Suppleant
Lis Lysdahl