Site Loader
Kragelund, Danmark

Kære medlemmer,
FK Fitness og særligt Merete Fenger har de sidste tre år brugt meget energi og kræfter på en ansøgning hos kommunen til støtte af etablering af vores fitnesscenter.
Med forbehold for byrådets endelige godkendelse, ser det ud til at vi efter en 3-årig lang proces er bevilliget 400.000 kr. Informationen om ovenstående er endnu småt og vi ved endnu ikke hvilke forhold der gør sig gældende.
De 400.000 kr. tiltænkes afbetaling af de lånere der gjorde det muligt for os at åbne FK Fitness. Derudover ligger en lang ønskeliste fra jer medlemmer, som vi vil kigge imod samt efteruddannelse af instruktører for at forbedre træningsoplevelsen for jer.

En kæmpestor tak for vedholdenheden og engagement til Merete der har lagt et stort stykke arbejde i forhold til ansøgningen. Vi i bestyrelsen er overbeviste om, at det er medvirkende til, at vi langt om længe står med en afgørelse.

Samtidig vil vi benytte muligheden for at takke for støtten under covid-19 nedlukningen. Det er dejligt at høre i byen at centeret er savnet og vi håber I hænger i med hjemmetræningen. Vi glæder os meget til at kunne åbne for jer og igen få aktivitet i centeret.

Venlig hilsen
Bestyrelsen, FK Fitness.