Site Loader
Kragelund, Danmark

Referat:

Velkommen

 • Valg af dirigent  
  • Erling bliver valg til dirigent.
 • Ingen indvendinger inden dagsorden.

Beretning

 • Ingen indvendinger

Regnskab

 • Bent gennemgår regnskabet for 2018. FK Fitness har et årsresultat på 154.288 kr.
 • Revision af regnskab har ikke givet anledning til bemærkninger hos valgt revisor.
 • Inden indvendinger mod regnskabet.
 • Budget for 2019 gennemgås i hovedtal.

Kommentar:

 • Erling spørger om det er muligt for FK Fitness at få et tilskud på 1000 kr. for instruktørkurser. Det er undersøgt og er ikke en mulighed.

Valg af bestyrelse  

 • Alle på valg i bestyrelsen ønskede genvalg – alle blev genvalgt.
  • Formand, Gitte Lyngaa
  • Kasserer, Bent Søndergaard
 • Bestyrelsessuppleanter er også genvalgt.
  • Lis Lysdahl
  • Hanne Faarup
 • Både revisor og suppleant er også genvalgt.
  • Jan Meyhoff Christensen (revisor)
  • Flemming (revisor suppleant).

Eventuelt

 • Forslag om at medlemmers ønsker bliver visuelle for medlemmerne, så samme ønsker ikke bliver skrevet og det er muligt at se at nogle ønsker bliver indfriet.
 • Der er forslag om handicapsæde til trappen, så flere har mulighed for at træne.
 • Der gives udtryk for at musikken i centeret ikke altid er passende til de medlemmer der træner. Det kan løses ved tydelige anvisninger til brug af radioen til at skrue ned eller skifte kanal.

Årsberetning

Der er nu gået et år siden vi startede FK Fitness, og hold da op, hvor tiden dog bare flyver afsted. Ved foreningens oprettelse var vores mål at have 150 medlemmer ved udgangen af 2018. Vi var meget beskedne med forventningerne til medlemstallet på daværende tidspunkt, men efter blot seks måneder havde vi 150 medlemmer.

I dag er tallet steget til 234 medlemmer og der bliver ved med at komme nye medlemmer til. Der er dog også nogle, som falder fra.

Det er dejligt at se det fællesskab, som opstår medlemmerne imellem, når man er i centeret. Der bliver trænet, hygget og alle hjælper hinanden. Det virker som om, vores motto er nået;

Lokalt – socialt – hyggeligt

Det har været et år med mange opgaver og udfordringer, som vi i bestyrelsen har stået over for. En af vores største udfordringer har været indmeldingssystemet, Conventus, som ikke er så fleksibelt i forhold til månedlig betaling.

Ydermere har vi oplevere flere, der har benyttet sig af centerets faciliteter, uden at være betalende medlem af foreningen. Dette problem er noget vi i bestyrelsen tager meget alvorligt, af respekt for vores medlemmer, som betaler kontingent, hvorfor vi fremover ser os nødsaget til at foretage kontrol af brugerne i centeret, hvis vi er i tvivl.

Ligeledes har vi udarbejdet en samarbejdsaftale med vores kusine FK73, så der forhåbentlig ikke vil forekomme nogle misforståelser i fremtiden.

Samarbejdet med gymnastikafdelingen og FK Fitness, om at deles om det lille rum, fungerer er rigtigt godt. Vi vil årligt drøfte, på tværs af afdelingerne, i hvilke tidsrum de forskellige parter skal have adgang til lokalet.

Der har været instruktører på i Fitness mandag til torsdag + tirsdag formiddag i 2 timer i hverdagene mellem 17 og 19, samt tirsdag formiddag mellem 8 og 10. Alle medlemmer har mulighed for at tilmelde sig instruktørtimer, hos vores dygtige instruktører, og herved få hjælp og vejledning i forhold til deres individuelle træningsbehov.

I sommers oprettede vi et udendørs Crossfit hold, og i september måned startede vi fire spinningshold. Ved udgangen af 2018 var der hele syv hold fordelt på fem spinningsinstruktører, som har stået i spidsen af spinningstimerne fra mandag til torsdag.

I 2019 er det vores mål at fortsætte den bestræbelse, der har været fra bestyrelsens side, om at følge tidens tendenser. Tillige vil vi arbejde på at udvikle centerets træningskoncepter, således det efterlever de forventninger vi møder fra vores medlemmer. Blandt andet har vi et stort ønske om at kunne oprette nye holdtræninger med forskellige specialiseringer og træningsmål, rettet til specifikke brugergrupper blandt medlemmerne. Idéer er mange – Ambitionerne er høje.

Ved enden af det forgange år investerede vi i nyt udstyr, som var efterspurgt af vores medlemmer. En lille julegave fra os til dem. Der er dog stadig et utal af ønsker, som forhåbentligt kan blive realiseret med tiden. Netop for at sikre en konstant udvikling og vækst i centeret, bestræber vi os på, at der løbende skal ske noget nyt inde for de økonomiske rammer.

I forlængelse af de økonomiske rammesætninger for FK Fitness, har vi bistået med betalingen af første afdrag til foreningen, Bevæg Dig For Livet, samt afdraget til vores private kreditorer, som ved oprettelsen af centeret bidrog med økonomisk hjælp.

Slutteligt vil jeg gerne takke alle vores frivillige instruktører for deres store engagement, og til de mange frivillige og vores sponsorer og private låner, der har bidraget og støttet os i FK Fitness. Sammen har vi skabt et fantastisk Fitnesscenter, vi alle kan være stolte af. Vi har skabt et sted, hvor grundværdien i FK Fitness lever højt.

Tak for et fantastisk år 2018. Bestyrelsen glæder sig til at tage hul på et nyt spændende år.